Kuruluşumuz en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiştir.

Bu kapsamda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği ve Enerji Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

“KUMAŞ KASARLAMA, BOYAMA VE BASKI İŞLEMLERİ GİBİ FAALİYETLERİNİN ELEKTRONİK BİLGİ VARLIKLARI İLE BU VARLIKLARI KORUMAK AMACIYLA KULLANDIĞI BİLİŞİM GÜVENLİĞİ" kapsamı ile Merkezinin bulunduğu Avcılar Belediyesi sınırları içinde yer alan adresi: CİHANGİR M. DOLUM TES. YOLU ŞEH. KOM. ONBAŞI U. HANCI SK. N16 K1-2 AVCILAR-İSTANBUL / TÜRKİYE ve Şubesinin bulunduğu Ergene Belediyesi sınırları içinde yer alan: ERGENE 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VAKIFLAR OSB MAHALLESİ 3.SOKAK NO:4/1 ERGENE / TEKİRDAĞ’da yer almakta olan TURBO TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. işlerin sürekliliğinin sağlanması, iş süreçlerimizde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlamak amacıyla,

  • KALİTE

  Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizin zamanında teslimatlarını gerçekleştirip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.

  • ÇEVRE

 "Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynakları korumak.

İklim değişikliği ile mücadeleye katkı veririz.

Uygulanabilir şartları uygunluk yükümlülüklerini (mevzuat şartları, müşteri gereksinimleri gibi) yerine getireceğini,

Çevre kazalarını, İş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, insanların uğrayacağı zararı önlemek için güvenli çalışma yöntemlerini uygulayacak,

Bu kapsamda enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütmeyi,

  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

“Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, benimsetmek. Önceden tedbir alarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en düşük seviyeye indirilmesini sağlamayı,

Sağlıklı ve Güvenli İş ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,

Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,

İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı

  • BİLGİ GÜVENLİĞİ

İş sürekliliğinin sağlanması, iş süreçlerimizde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlamak amacıyla Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik prensipleri üzerine kurulu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmayı ve uygulamayı,

Bilgi sistemlerine erişim hakkı verilen tüm kişilerin uyması üzerinde kurulu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) alt yapısına sahip olup; bilgi sistemlerine erişim hakkı verilen tüm kişilerin şirketimizin bilgi varlıklarının kuruluşumuzun iş amaçlarına uygun olarak kullanıldığı, uygunsuz biçimde açıklanmadığı, değiştirilmediği, tehlikeye atılmadığı güçlü bir güvenlik alt yapısıyla desteklemeyi,

Bilgi güvenliği konusunda içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumayı

  • ENERJİ YÖNETİMİ

Enerji verimliliği konusunda, tüm personelimizin sorumlu olması anlayışını benimsetmek, enerji verimliliği bilincini yerleştirmek amacıyla, farkındalığını arttıracak eğitimleri sağlamak, uyumu ve yaratıcılığı teşvik etmek,

Toplum yararını gözeten felsefesi doğrultusunda enerji verimliliğini arttırıcı, çevreye duyarlı iş modelini benimsemek, projeler geliştirmek,

Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin firmamızda uygulanabilir yasal şartlara ve standartlara uymak,

Enerji performansımızı etkileyecek, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetleri tedarik etmek,

  • YASAL MEVZUATA UYUM

 “Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak.

  • TEKNOLOJİ – ENERJİ VE KAYNAK KULLANIMI

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığı ile uyumlu güncel teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak.

  • EMNİYET VE TASARRUF

İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tedbirler almak, iş kayıplarını önlemek ve çalışanları bilinçlendirerek, doğaya hassas, maksimum verimlilik ile üretimi sağlamak.

Doğal kaynak, üretim kaynakları ve tüm girdileri en verimli şekilde tutarak, yüksek performans elde edebilmek.

  • EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

  • SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin şartlarına uymak ve sistemin performansını / etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.