TURBOTEKS, çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaya kararlıdır. Bu amaçla TURBOTEKS olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda;

  • Bütçemizden gerekli kaynağı ayırmayı,
  • Bilinçli çalışan topluluğu oluşturmayı,
  • Yürürlükteki mevzuata tam uyumu,
  • Çalışanlarımıza, bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirecek eğitimler vermeyi ve periyodik olarak tekrarlamayı,
  • Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,
  • Sektörde örnek ve öncü bir dünya şirketi olarak tanınmayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yararlanmayı,
  • Çalışanlarımıza iletişim kanallarını açık tutmayı,
  • Çalışanlarımıza iş kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,
  • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı,

taahhüt ederiz.