TURBO TEKSTİL gelecekte yer alacağı konumu, varmak istediği hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını planlayarak, dün olduğu gibi bugün de diğer Tekstil şirketlerine örnek oluşturacak önemli adımlar atmaya devam etmektedir.

Kendi içyapısını, sistem ve süreçlerini tanımayan bir organizasyonun başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağı bilinciyle, Stratejik Yönetim sistemiyle sadece bugünün değil yarının imarını da bugünden planlıyoruz.

2015–2018 yıllarını kapsayan TURBO TEKSTİL  Stratejik Planın ana başlıkları aşağıda yer alıyor. Bu planın tüm personelimizin katılımı ile etkin ve eksiksiz uygulanmasını ve başta TURBO TEKSTİL çalışanlarına olmak üzere, hayırlı olmasını diliyoruz.

Stratejik Amacı

Toplumsal algılamayı, beklentileri geliştirmek ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.

  • Hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetinin arttırılması
  • Güçlü finansal yapının, maliyetleri azaltarak devamının sağlanması
  • Güçlü finansal yapının satışlarını ve diğer gelirleri artırarak devamının sağlanması
  • Kurumsal yönetim sisteminin mükemmelleştirilmesi
  • Çalışanların performans ve memnuniyet düzeylerinin arttırılması
  • Yenilikçilik ve tasarım kapasitesini geliştirerek bilgi ve teknoloji liderliğini güçlendirmek
  • Fiziksel ve operasyonel yapının güçlendirilerek risklere duyarlı hale getirilmesi
  • Ulusal ve uluslararası alanda saygın konumumuzun güçlendirilmesi